IT

Behöver du hjälp med rekrytering och bemanning inom IT? Vi har ett stort utbud av konsulter med olika nivåer av kompetens för att matcha ert behov. Scandia Bemanning finns tillgängliga både för kortare och längre insatser och är redo med kort varsel.

Rekrytering och bemanning inom IT

Det blir allt viktigare att tillgodose behovet av kompetens inom IT. Utan fungerande IT riskerar verksamheten att avstanna. Och vetskapen räcker sällan till för att lösa bekymret. Rätt person behöver tillsättas och behovet behöver konkretiseras. Med vår hjälp får du en kandidat lämpad för dina behov. Och samarbetar ni med oss så har ni även möjligheten att välja mellan att bemanna och rekrytera.

IT-konsulter för korta och långa uppdrag

En rekryteringsprocess kan ibland bli lång och utdragen. Tjänsten är svårrekryterad och kandidaterna inte riktigt rätt. Men du behöver tillsätta tjänsten snabbt. Vi finns alltid till ditt förfogande. Vi arbetar snabbfotat och har konsulter redo med kort varsel och för såväl långa som korta uppdrag.

Exempel på IT-områden som vi bemannar och rekryterar 

  • Utveckling
  • Data
  • IT-projektledning
  • Programmering
  • IT-support
  • Javautveckling
  • Testning
  • Drift